Wij herdenken

Sipke Beetstra, 1 oktober 1919 - 29 november 2019

Bedroefd hebben wij kennis genomen van het overlijden van Sipke Beetstra. Wij zullen Beetstra herinneren als een vriendelijk en betrokken mens. Jaarlijks kwam Beetstra op 10 mei naar Coevorden voor de herdenking bij de Bentheimerbrug. Dit jaar onthulde hij samen met mevrouw Marietje Keizer-Goselink een herdenkingsmonument bij de dam over de Lutterhoofdwijk. Na de onthulling gaf de heer Beetstra een gedetailleerd verslag over hoe de situatie in 1940 was.

Op de avond van 9 mei 1940 werden betonringen met behulp van enkele omwonenden op de weg geplaatst. De betonring is in 2016 gevonden ter hoogte van waar vroeger de brug van Goselink en een kazemat was en fungeerde bij de Duitse inval als wegversperring. Vier soldaten hielden in de kazemat op 10 mei urenlang stand. Van de vier Nederlandse militairen van de 2e Compagnie van het Eerste Grensbataljon was de heer Beetstra nog de enige overlevende. Samen met Barend Schuiling, sergeant Klaas van der Baaren en Martinus Vugteveen uit Nieuw-Amsterdam hield Beetstra vanuit hun mitrailleursnest bij "de brug van Goseling" urenlang de Duitse opmars tegen. Een Duitse officier beschuldigde de vier van misbruik van de witte vlag en dreigede de vier dood te schieten. Door tussenkomst van Burgemeester Gautier werd dat voorkomen.

Voor zowel mevrouw Marietje Keizer-Goselink als de heer Sipke Beetstra was de onthulling een emotioneel moment. Op het plaquette staat de volgende tekst: "In 1940 stond op deze plek, bij de brug van Goselink, een kazemat met een tankversperring. Op 10 mei wisten de Nederlandse militairen Klaas van Baaren, Sipke Beetstra, Barend Schuiling en Martinus Vugteveen hier urenlang stand te houden tegen Duitse overmacht. Dit monument bevat een origineel element van de tankversperring. De onthulling van dit monument werd verricht op 10 mei 2019 door Sipke Beetstra en Marietje Keizer-Goselink". Nabestaande van de militairen die in mei 1940 zo moedig streden bij de brug van Goseling waren bij de onthulling aanwezig.