De bevrijding van stad en dorpen binnen de gemeente Coevorden zullen hier beschreven worden. 

Omtrent de bevrijding van Nederland wordt vanuit Londen gemeld, dat in Overijssel en Gelderland nieuwe vorderingen zijn gemaakt. Het belangrijkste nieuws is wel, dat Coevorden bevrijd werd en dat de geallieerden Deventer tot op 3 km genaderd zijn.

Oorlogscorrespondent Bram van Echt vertelde zijn verhaal over Coevorden op 9 april in het Nieuwsblad van het Zuiden. 

"Het is langs een binnenweg dat we naar Coevorden rijden. Vrijdagmorgen bevrijdde een Canadeesch anti-tank regiment deze eerste groote plaats in Drenthe vanuit Emlichheim. De zuid zijde van de stad heeft bij de beschieting eenige schade opgeloopen, de brug is gesprongen en tegelijk daarmee de huizen rondom. De menschen zij er gek van vreugde - de bevrijding kwam er buiten alle verwachting - en een donderend gejuich gaat over de Markt als een groep smoezerige, grauwe krijgsgevangenen wordt binnengebracht. Ik ontmoet hier andere troepen die met de Canadeezen deze stad bevrijden. Na een kort oponthoud gaan deze mannen verder Noordwaarts. Een 50-tal Amsterdammertjes zijn hier 4 weken geleden aankomen om bij te sterken; ze komen vragen wanneer ze terug kunnen naar huis. Door de straten der stad, waar van ieder huis de vlaggen wapperen en de menschen zingend hun bevrijders begroeten, sjokken 2 Chineezen, die vertellen, dat ze teruggaan naar China. Hoog straalt de zon over Coevorden de bevrijding gaat voort, na de Achterhoek en Overijssel, nu de eerste plaats in Drenthe. Door niets gehinderd rukken de mannen van de First Canadian Army op; voort gaat de race naar het Noorden".